Making policies work

Europese think tanks waarschuwen: ‘EU mag mondiale rol niet uit het oog verliezen op straffe van verdere instabiliteit’

01-09-2014

Share Button

[Dit persbericht is ook beschikbaar in het Engels, Duits en Spaans]

Op de eerste dag dat het Europees Parlement weer bijeenkomt, pleit de European Think Tanks Group (ETTG) voor een drastische verandering van het huidige mandaat van de Europese Commissie. Volgens de ETTG is er behoefte aan een mandaat dat Europa’s problemen linkt aan wereldwijde problemen; een mandaat dat gebaseerd is op een radicaal andere denk- en werkwijze binnen de Europese Commissie. 

De European Think Tanks Group – bestaande uit toonaangevende think tanks uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Spanje – pleit in het rapport ‘Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and global problems need European action’ voor een nieuw mondiaal actieplan voor de Europese Unie. Dit rapport wordt vandaag door de directeuren van de think tanks gepresenteerd aan de Commissie van Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement in Brussel. 

‘Het nieuwe Europese bestuur moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich realiseren dat wereldwijde uitdagingen aangepakt moeten worden om stabiliteit en economische groei in Europa te waarborgen. Als het de rest van de wereld voor de wind gaat, zal het Europa voor de wind gaan’, zegt Kevin Watkins, directeur van het Overseas Development Institute (ODI).

‘Er zijn verontrustende signalen dat de focus van de Europese Unie te veel op interne aangelegenheden ligt. Als het om klimaatverandering gaat, stelt de EU macro-economische stabiliteit en kortetermijngroei voorop en lijkt het verbeteren van energie-efficiëntie op de achtergrond te raken’, zegt Dirk Messner, directeur van het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). 

De European Think Tanks Group betoogt dat de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid de volledige verantwoordelijkheid zou moeten krijgen voor de externe relaties van de EU, waaronder internationale ontwikkeling. Reden hiervoor is dat armoede, welvaart, handel, vrede en klimaatverandering nauw met elkaar verbonden zijn. Tevens zou het Europees Parlement volgens de ETTG enorm profiteren van een reorganisatie om beter te voldoen aan zijn verantwoordingsplicht.

‘Op dit ogenblik wordt door het Europees Parlement en de lidstaten een nieuw team van Europese leiders geformeerd rondom pasbenoemd voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie – dit is hét moment voor verandering’, zegt Paul Engel, directeur van het European Centre for Development Policy Management (ECDPM). 

De ETTG roept tevens eurocommissarissen op om het silodenken te doorbreken – er moet samen worden gewerkt om uitdagingen op de volgende vijf gebieden aan te pakken: 

  • De mondiale economie: De EU, als ‘s werelds grootste handelsblok, moet bijdragen aan betere, meer inclusieve en meer verantwoorde handels- en financiële regimes. 
  • Klimaatverandering: Zonder een sterke EU-inzet voor een groene economie binnen Europa kan de wereld niet duurzamer worden. 
  • Vrede en veiligheid: Gewelddadige conflicten in het Midden-Oosten, Afrika en Europese buurlanden hebben invloed op meer dan 1,5 miljard mensen en hebben een directe impact op de EU en haar inwoners. De EU moet meer doen om conflicten te voorkomen, en vastbesloten en gecoördineerd optreden. 
  • Democratie en mensenrechten: De EU moet meer doen om mensen te ondersteunen in landen waar democratie en mensenrechten onder druk staan. 
  • Armoede en ongelijkheid: Er zijn 1,2 miljard mensen die in extreme armoede leven en het moeten doen met $1,25 per dag; 2,4 miljard mensen leven van $2 per dag; en 7 op de 10 mensen leven in landen waar economische ongelijkheid de afgelopen 30 jaar is toegenomen. Het is dus essentieel dat de EU armoede en ongelijkheid blijft aanpakken met behulp van haar ontwikkelingshulp. 

Het komende jaar biedt twee grote kansen voor het nieuwe Europese bestuur. De internationale gemeenschap legt de laatste hand aan een agenda voor duurzame ontwikkeling voor de periode na 2015, de opvolger van de zogeheten millenniumdoelstellingen. Daarnaast moet tijdens VN-overleg in Parijs een mondiaal klimaatakkoord bereikt worden. 

‘Europa heeft de kans om zijn waarden en visie internationaal voor het voetlicht te brengen, maar dat kan alleen als er sprake is van een gezamenlijke inspanning’, zegt Giovanni Grevi, directeur van de Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE).

EINDE PERSBERICHT – 

Noot voor de pers: 
De European Think Tanks Group (ETTG) bestaat uit het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn; het European Centre for Development Policy Management (ECDPM), Maastricht; de Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), Madrid; en het Overseas Development Institute (ODI), Londen.

Voor meer informatie, voor het rapport of voor interviews kunt u contact opnemen met Nina Thijssen of Emily Barker van het European Centre for Development Policy Management (ECDPM) in Maastricht.

European external affairsEU Inter-Institutional Relations in External ActionEuropean Commission (EC)European Parliament (EP)European Think Tanks Group (ETTG)European Union (EU)BelgiumGermanySpainThe NetherlandsUnited Kingdom