Het huis met de pelikaan en ECDPM

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ECDPM duiken Geert Laporte en Jac van den Boogard in de geschiedenis van ECDPM en zijn hoofdkantoor, het huis met de pelikaan.

Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels.

% Complete

    In 1986 werd door de Nederlandse regering samen met vertegenwoordigers van de ACP-groep – de meest kwetsbare en armste landen van de wereld uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan – in Maastricht de Stichting Europees Centrum voor Ontwikkelingsmanagement (ECDPM) opgericht.

    Het getuigde van een vooruitziende blik. Onderkend werd dat ontwikkeling onmogelijk is zonder een goed functionerend openbaar bestuur dat de voorwaarden schept voor brede lagen van de bevolking om deel te nemen in de ontwikkeling van het eigen land. Vanaf het begin stond de eigen ontwikkeling voorop, voor en door de eigen mensen en naar eigen inzicht en geweten.

    Maar het betekende ook een enorme uitdaging. Het opzetten van een instituut dat in staat is om – destijds 66, nu 79– partnerlanden krachtig te ondersteunen in hun relaties en samenwerking met een zich snel ontwikkelende Europese Unie met toen 12 en nu 27 leden. Waar en met wie begin je in vredesnaam? En hoe maak je een verschil?

    Loading Conversation