Making policies work

Ewald Wermuth benoemd tot nieuwe directeur ECDPM

19-12-2014

Share Button

[Dit persbericht is ook beschikbaar in het Engels]

Het European Centre for Development Policy Management (ECDPM) heeft Ewald Wermuth aangesteld als nieuwe directeur met ingang van 1 maart 2015. Hij volgt Paul Engel op, die ECDPM heeft geleid sinds 2001.

De aanstelling komt op een cruciaal moment voor internationale samenwerking, voor Europa en voor ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 2015 wordt het jaar om doelen te stellen voor de toekomstige mondiale ontwikkelingsagenda, het klimaat en de handel. Het is het Europees Jaar van Ontwikkelingshulp. De Europese Unie zal ook haar betrekkingen met de ACS-staten (landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan) opnieuw definiëren en het buitenlands Europees beleid onder de loep nemen. In deze context zal ECDPM ook zijn nieuw strategisch plan voor 2015-2020 uitwerken.

Patrick I. Gomes, Voorzitter van de Raad van Bestuur van ECDPM:

“We zijn bijzonder verheugd dat we zo’n uitmuntende persoon hebben gevonden; gerespecteerd en deskundig in de wereld van internationale samenwerking en internationale verhoudingen, die strategisch en inspirerend leiderschap meebrengt om ECDPM te leiden door een veranderend landschap van ontwikkelingsdenken en beleidsgeoriënteerd onderzoek op dit cruciale moment in internationale samenwerking.”

Ewald Wermuth is sinds 2012 Directeur International Public Affairs bij IDH, The Sustainable Trade Initiative, in Utrecht. Hij is daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van IDH’s strategie met betrekking tot internationale samenwerking en partnerschap en het onderhouden van contacten met donoren, maar ook communicatie, externe zaken en risicobeheer. Daarvoor werkte hij onder andere als Ambassadeur/Permanente Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties bij de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Wereldvoedselprogramma (WFP) en het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) in Rome. Hij was ook privé-secretaris van de Nederlandse Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en werkte in het kabinet van de Minister-President. Hierdoor beschikt de Nederlander, Ewald Wermuth, over veel Nederlandse, Europese en internationale ervaring en netwerkkennis op deskundigen- en managementniveau in de openbare en particulier sector, en op beleidsmatig, politiek en praktisch niveau. Hij heeft specifieke kennis over handel, commodities, de particuliere sector, voedselveiligheid en landbouw.

Bij zijn benoeming zei toekomstig directeur Ewald Wermuth:

“Ik ben erg opgetogen om in dienst te treden bij ECDPM. Dit is een beslissend moment op het gebied van internationale samenwerking. ECDPM bevindt zich in een unieke gunstige positie, en werkt aan een strategisch plan voor de komende vijf jaar, om hun netwerken te kunnen blijven gebruiken, debatten te voeden, zijn belangrijke bemiddelende rol te spelen en het beleid te beïnvloeden dat de toekomst zal vormen. Paul Engel opvolgen is een enorme uitdaging, maar ik kijk er naar uit om samen te werken met de deskundige collega’s en partners van ECDPM, voort te bouwen op zijn successen en innovatieve manieren te vinden die ons verder zullen brengen. Ik zal mijn strategische kennis en capaciteit om de juiste mensen bij elkaar te brengen inzetten om ECDPM’s leidende rol te versterken in het combineren van kennisgebaseerd beleid met effectieve actie.”

De Raad van Bestuur heeft Paul Engel verzocht om nog een jaar bij ECDPM te blijven als Senior Fellow om een bijdrage te leveren aan een aantal strategisch belangrijke projecten, onder meer één betreffende methodologie van ontwikkelingsmanagement, waaruit een publicatie zal voortkomen in 2016.


Over ECDPM:
Opgericht in 1986 als een onafhankelijke stichting, heeft het European Centre for Development Policy Management (ECDPM) een sterke reputatie als een onpartijdige, strategische “denk- en doetank” opgebouwd. Ons belangrijkste doel is beleid en praktijk samen te voegen in Europese ontwikkeling- en internationale samenwerking en als onafhankelijk bemiddelaar te fungeren tussen Europa, Afrika en de landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten). Dit betekent dat we: 

  • Beleidsanalyses en informatie delen met belangrijke doelgroepen in zowel Europa als de ontwikkelingslanden. Relevant, tijdig en praktisch, wij hebben altijd een vinger aan de pols van internationale samenwerking.
  • Beleidsdialoog bevorderen tussen mondiale partijen in ontwikkelingssamenwerking en internationale relaties.
  • Zorgen voor praktisch en op maat gemaakt beleidsonderzoek en onafhankelijk advies.
  • Capaciteit en institutionele ontwikkeling ondersteunen voor de overheid en niet-gouvernementele organisaties.
  • Ons bezighouden met beleidsprocessen over de lange termijn en langdurige verbintenissen aangaan wat betreft ontwikkeling.

www.ecdpm.org


Voor mediavragen:
Emily Barker, Communications Officer
Telefoonnummer: +32 (0) 474 12 34 73
eb@ecdpm.org